Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)

Uiteraard voldoet Van Leeuwen glazenwasserij en dienstverlening met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu aan alle wettelijke verplichtingen.

Daarnaast voeren wij actief beleid ten aanzien van de veiligheid op de locaties van onze klanten. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt altijd een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij onze opdrachtgever plaats. De uitkomst van de RI&E bepaalt welke mensen en middelen worden ingezet om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen.

Papaverweg 32 B
1032 KJ Amsterdam
T: 020 - 448 09 76
E: info@vanleeuwendiensten.nl